Džemat

Islamska zajednica Västerås je član Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj koja u svom okrilju drži ili okuplja još 25 džemata koji djeluju u Švedskoj. Osnovana je 9 maja 1993 godine.
Osnivanje Zajednice je prije svega bio odgovor na veliku potrebu usljed dolaska velikog broja bošnjaka-muhadžira, koji su potražili spas u Švedskoj.
Islamska zajednica Västerås danas pokriva regije: Västmanland, Uppsala, Dalarna i najsjeverniji je džemat u Švedskoj. Predpostavlja se, mada je to teško procijeniti, da na regiji koja pripada Islamskoj zajednici Västerås, danas živi oko 5000 Bošnjaka-muslimana koji naseljavaju 26 okolnih gradova.
Centrala Islamske zajednice od 1994. g., do 2009.g., bila je smještena u gradu Enköping jer je u to vrijeme na tom području bila najveća koncentracija bošnjačkog naroda. Vremenom se pojavila potreba za premještanjem centrale u Västerås jer je prisutnost našeg naroda na tom području bila daleko veća nego ranije.
Početkom 2009. g. Izvršni odbor donosi odluku o premještanju prostorija Islamske zajednice u Västerås što je i za kratko vrijeme realizirano.
Trenutno smo u iznajmljenim prostorijama veličine 270 m2 koje u putpunosti zadovoljavaju naše potrebe. Naši planovi i naš cilj je da jednog dana imamo svoje vlastite prostorije i nadamo se da će se naše želje brzo ostvariti. Iz tog razloga Izvršni odbor stavlja sebi u zadatak da 2017. godina, bude godina kada će se aktivnije početi raditi na realizaciji ovog plana sa osnivanjem Vakuf fonda.
Islamska zajednica danas broji oko 800 članova koji su u svakom momentu uz svoj džemat i brinu o njemu.
Vi koji ovo čitate a još niste član ove zajednice i ne učestvujete u radu zajednice pozivate se da date doprinos svojoj zajednici u cilju očuvanju vjere i identiteta na ovim prostorima a posebno naše djece i omladine koja danas živi u odrasta u teškom okruženju sa velikim iskušenjima. Jedino zajedno možemo očuvati našu lijepu tradiciju i kulturu i na nama je emanet da ne dozvolimo da se ostvari pokušaj genocida planiran i izvršen u našoj domovini i da ne nestanemo i sa ovih prostora.

Dokumenti Islamske zajednice Västerås

Aktivnosti

Mekteb

Subota:

Västerås

I grupa: 10:00-12:00

II grupa: 10:00-12:00

III grupa: 12:00-13:30

Mekteb

Nedelja:

Uppsala: Arapska džamija 10:00-13:00
Svaka neparna sedmica.

Borlänge: BiH klub 10:00-13:00
Svaka parna sedmica.

Utorak:

Köping: Prostor HAF snickeri 17:00-19:30

Srijeda:

Hallstahammar: BiH klub 17:00-19:30

Namaz

Petak: Džuma namaz

Petak: Akšam i jacija namaz u džematu.

Subota: Podne, akšam i jacija namaz u džematu.

Nedelja: Akšam i jacija namaz u džematu.

Usluge

Sunnetluci

Jedna od roditeljskih dužnosti u odnosu na mušku djecu jeste i da ih osunnete. Kada su u pitanju sunnetluci, preporučujemo uglednu bolnicu Läkarhuset Odenplan gdje je veliki broj članova naše zajednice uspješno obavio ovaj vjerski obred. Direktan link i kontakt informacije se nalaze na adresi Omskarelsecenter. Kad je u pitanju dova nakon sunnetluka, roditelji su u mogućnosti da dovu čine lično ili da se obrate u našu zajednicu.

Vjersko savjetovanje

Za sve vaše duhovne i druge potrebe Islamska Zajednica Vam stoji na raspolaganju. Dovoljno je da nas kontaktirate telefonom ili  emejlom koji se nalaze na ovoj stranici a mi ćemo se potruditi da Vam pomognemo ili uputimo na mjesta gdje možete dobiti adekvatnu pomoć.

Šerijatsko vjenjčanje

Šerijatsko vjenčanje u našoj Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švedskoj je legitimno po Božijem a i po zemaljskom – Švedskom zakonu. To znači da naši imami u Zajednici imaju dozvolu za vjenčanja (rätt att förrätta vigsel) i da su mladenci automatski vjenčani kako šerijatski tako i opštinski. Da bi izvršili pripremu za vjenčanje potrebno je da popunite formular na oba jezika, bosanski i švedski. BIZ Västerås vaše podatke čuva u tajnosti u skladu sa Zakonom o čuvanju ličnih podataka (Personuppgiftslagen “PUL”). Formular na bosanskom i švedskom jeziku možete preuzeti u našem džematu ili u elektronskoj formi Vjenčani list bosanski i Vjenčani list švedski . Prije organizovanja vjenčanja potrebno je pripremiti hindersprövningintyg i vigselintyg od Skatteverketa.

Akika - Nadijevanje imena

Nadijevanju imena djetetu treba pridati potpuno islamski karakter. To treba da bude jedna vrsta blagdana za roditelje i rodbinu djeteta. Slijedeći Poslanikovu tradiciju i sunnet dijete se okupa, lijepo obuče i namiriše i preda se imamu koji ga s Bismillom i tekbirom preuzima od majke ili oca i s njim se okreće prema Kibli, te mu lagahnim glasom prouči Ezan na desno a ikamet na lijevo uho. Poslije pručenog Ezana i Ikameta imam će proučiti odlomak iz Kur'ana, zatim učiniti dovu, koju će prisutni pratiti riječima "amin", a po završetku dove će - po roditeljima ranije - odabrano ime glasno izgovoriti, pomilovati dijete po glavi poželivši mu dug i hairli, u islamu, život i čestitati roditeljima sina ili kćerku na ponos ummeta islama. Buharija bilježi, da bi ashabi svoju novorođenčad donosili u kuću Vjerovjesnika, da im on prouči Ezan, Ikamet, učini dovu i nadije ime. O svemu tome Poslanik kaže:
"U koga se rodi dijete, proučite mu Ezan na desno, a Ikamet na lijevo uho".
Poslanik čak garantira da ono dijete kome se pruči ezan i ikamet da neće bolovati od jedne veoma opasne bolesti:
"Kome se rodi dijete pa mu prouči Ezan na desno a Ikamet na lijevo uho dijete neće oboljeti od padavice."

Dženaza

U slučaju smrti nekog od vaših članova porodice kontaktirajte nas na broj 070 657 78 65 i mi ćemo preuzeti brigu oko organizovanja dženaze i transporta do željenog mjesta. Preko nas možete završiti kompletnu proceduru organizovanja dženaze i transporta mejta do određene lokacije. Za članove džemata sve vjerske usluge su besplatne. Prije organizovanja dženaze potrebno je zakazati vrijeme u džematu i potpisati predračun troškova. Oni koji nisu u članstvu Islamske zajednice Västerås a traže uslugu iste dužni su uplatiti novčani iznos od 12 000 kr kako bi istima bila pružena tražena usluga. O vašim pravima kao ne/člana pročitajte u Pravilniku o članarini, pod rubrikom "ČLANARINA". Bošnjačka Islamska Zajednica Västerås je potpisala ugovor o saradnji sa Islamskim pokopnim društvom iz štokholma koji je registrovan pri Bošnjačkom džematu kao dodatna djelatnost još od 1995. godine. “Islamski Pokopni Biro” profesionano obavlja kompletnu uslugu opremanja i transporta umrle osobe unutar i izvan Švedske.
Više informacija na Tel: 08-653 68 21 ili Mob: 070-745 85 41. Više informacija o dženazi-namazu pročitajte na: Dzenaza namaz

Klanje kurbana za novorođenče

Ko ima mogućnosti najbolje je da istovremeno sa učenjem: Ezana, Ikameta, nadjevanja imena i učenjem dove za zdravlje i sreću novorođenčeta, zakolje kurban. Po rođenju muškog djeteta kao uspomenu na Ibrahima i Ismaila a.s. a i kao redovni Muhamedov a.s. sunnet, put i običaj, sedmi, četrnaesti, dvadeset prvi, dvadeset osmi ili bilo koji dan u životu, po rođenju djeteta, za muško dijete zakolju se dva kurbana - bravčeta, a za žensko dijete jedan kurban. Povijest bilježi da je Poslanik s.a.v.s. zaklao kurbane kada su mu rođeni unuci Hasan i Husejn. O klanju kurbana po rođenju djeteta Vjerovjesnik kaže: "Kurban koji se zakolje sedmi dan na ime novorođenčeta jeste najbolja garancija za njegovu sreću, a ujedno time će od djeteta biti otklonjene manje nesreće". Meso od ovog kurbana raspodijeli se na uobičajeni način na tri dijela: na rodbinu, komšije, sirotinju i svoju porodicu. S obzirom da se novorođenčetu prilikom akike odrezuje kosa to se po islamskim propisima podijeli sadaka u novcu, srebru ili zlatu za zdravlje i sreću djeteta "jer je sadaka najbolji štit od svih nesreća", kaže Muhamed a.s.

Današnja Vaktija

Västerås

Sabah

Fajr

Izlazak sunca

Shrouk ashamas

Podne

Dhuhr

Ikindija

Asr

Akšam

Maghrib

Jacija

Isha

Vijesti

Članarina

IZBUŠ

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj je vjerski Savez koji predstavlja Bošnjake i druge muslimane nastanjene u Švedskoj i sastavni je dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zajednica je osnovana 1995 godine i u svom sastavu ima 26 džemata rasprostranjenih od Trelleborga na jugu pa do Štokholma. IZBUŠ ima oko 12 000 članova koji uglavnom dolaze sa područja Bosne i Hercegovine i Balkana, ali i drugih dijelova svijeta. Prvenstveni cilj IZBUŠ-a je da organizira vjerski život i da omogući kako mladima tako i odraslim sticanje znanje o našoj vjeri i tradiciji. IZBUŠ ima veoma dobru saradnju sa drugim vjerskim savezima, organizacijama i institucijama.

Kako se pristupa u članstvo?

U članstvo se pristupa potpisivanjem pristupnice do 31.10. tekuće godine čime se postaje član od 01. janura naredne godine. Za sve one koje NE potpišu pristupnicu vrijedi PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ ČLANARINI I VJERSKIM USLUGAMA koji je usvojen na Skupštini ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA U ŠVEDSKOJ (BIS) a koji možete pronaći na interenet stranici: izb.se

IZBUŠ pristupnica
Priručnik o članarini putem poreza
Obrazac za promjenu adrese
Integritetspolicy

Članarina putem poreza

Od 2010 godine IZBUŠ je registriran od strane švedske vlade kao zaseban vjerski Savez, a godinu poslije dobili smo dozvolu da uz pomoć Skatteverketa možemo vršiti naplatu članarine kroz porez. IZBUŠ je prvi muslimanski Savez u Švedskoj koji je dobio ovu mogućnost i od 01. januara 2013.g. pristupilo se plaćanju članarine putem poreza i to u iznosu od 0,7% od bruto ličnog dohotka. Pored Švedske crkve, ovo pravo je ostvarilo još devet drugih crkvenih zajednica i svi plaćaju najmanje 1% od bruto primanja na ime članarine. Danas možemo reći da je u mnogim džematima podrška ovom načinu plaćanja članarine premašila očekivanja i broj članova je veći nego ikada do sada.Ovo nam daje nadu i snagu da se svi zajedno potrudimo da o ovom veoma važnom projektu kako za nas Bošnjake tako i za ostale muslimane obavijestimo sve i jednog pojedinca i omogućimo mu da svojim članstvom da doprinos opstojnosti Zajednice i islama na ovim prostorima.

Zašto članarina putem poreza?

Udio države u finansiranju vjerskih zajednica, posebno nakon 2000. godine, kada je Švedska crkva odvojena od državnog finansiranja, prilično je zanemariv. Ekonomska osnova na kojoj se zasniva rad džemata, a i Zajednice, je članarina i dobrovoljni prilozi članova. Finansijska situacija je iz godine u godinu sve teža tako da je jedan od glavnih razloga ulaska u sistem naplate članarine putem poreza sticanje finansijske stabilnosti za dugoročnije planiranje i kvalitetniji rad Zajednice.

S obzirom da se, gore spomenuta državna pomoć džematima zasniva na broju članova IZBUŠ neophodno je da imamo ispravne, potpune i ažurirane registre. S tim u vezi, IZBUŠ je u saradnji sa državnom upravom za pomoć vjerskim zajednicama (SST) krenu u realizaciju formiranja ispravnih registra članstva, što podrazumijeva da djeca starija od 12 godina moraju svojeručno potpisati članski karton a djecu mlađu od 12 godina mogu učlaniti roditelji.

Šta je BEMUF?

BEMUF je omladinska organizacija koja djeluje u okviru IZBUŠ-a i okuplja djecu i omladinu starosne dobi od 6 do 27 godina. Lokalne organizacije BEMUF-a djeluju u okviru bošnjačkih džemata. BEMUF organizira razne vrste omladinskih i drugih aktivnosti. Članovi IZBUŠ-a navedenog uzrasta su istovremeno i članovi BEMUF-a ukoliko potvrde svoje članstvo. Članstvo u BEMUF-u je besplatno, ali se mora potvrditi svake godine. Potvrđivanje članstva se može izvršiti i elektronskim putem što je najpoželjnije. Više informacija se nalazi na internet stranici www.bemuf.org, a sjedište BEMUF-a se nalazi u Jönköpingu. Radi lakšeg kontakta molimo vas da u informacije u vašem članskom kartonu stavite i aktuelne e-mail adrese vas i vaših članova familije.

Pitanja i odgovori

1. Šta trebam uraditi da bi se učlanio u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj/IZBUŠ?
Da bi se učlanili potrebno je ispuniti i potpisati pristupnicu.
2. Može li se članarina plaćati kod blagajnika u džematu bez da se ispuni pristupnica?
Svi koji žele biti članovi moraju ispuniti pristupnicu. Svi koji su potpisali pristupnicu i nemaju prihod koji se oporezuje mogu platiti članarinu kod blagajnika.
3. Je li članstvo individualno ili familijarno?
Članstvo je individualno i samo punoljetne osobe mogu potpisati pristupnicu.
4. Moraju li pristupnicu potpisati i nezaposleni?
Da.
5. Potpisuju li pristupnicu studenti i penzioneri?
Da.
6. Trebaju li djeca mlađa od 18 godina potpisati pristupnicu?
Ne. Članstvom jednog od roditelja maloljetna djeca ostvaruju svoja prava.
7. Gdje se može naći pristupnicu?
Pristupnica se može naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u najbližem džematu.
8. Kome se predaje pristupnica?
Pristupnicu treba poslati na adresu Sekretarijata IZBUŠ "BIS, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan", ili na adresu lokalnog džemata: BIF Västerås, Ritargatan 4, 724 66 Västerås
9. Kako se plaća članarina?
Članarina se plaća putem Porezne uprave/Skatteverketa, kroz naplatu poreza.
10. Od kada se počinje plaćati članarina?
Članovi koji su potpisali pristupnicu u periodu između 01.11. i 31.10. počinju plaćati članarinu putem skata 01. januara naredne godine (npr. pristupnica potpisana 01.11.2017 god. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2019.g., a ukoliko je ista potpisana prije 31.10.2017.g. ulazi u sistem naplate članarine putem poreza od 01.01.2018.g.)
11. Koliko iznosi članarina?
Članarina iznosi 0,7% od prihoda koji se oporezuje (bruto prihoda).

12. Može li se plaćati više ili manje od 0,7%?
Ne. Ovo je jedinstven iznos koji važi na nivou cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.
13. Šta znači oporezovani prihod?
Oporezovani prihod/beskatningsbar inkomst je bruto primanje umanjeno za odbitke (npr. "grund avdrag", odbitak za putovanje do radnog mjesta, službena putovanja).
14. Plaća li se članarina na socijalnu pomoć, pomoć za stan?
Članarina se ne plaća na ove prihode jer se radi o primanjima koja se ne oporezuju.
15. Kome pripada članarina koju plaćam?
Članarina pripada džematu koji ste naveli na pristupnici.
16. Koliko pripada IZBUŠ-u?
Na osnovu Pravilnika o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama IZBUŠ zadržava 50 skr. po članu na ime administrativnih troškova.
17. Kada će džemat dobiti preostali dio moje članarine?
Jednu dvanaestinu članarine "Skatteverket" sredinom svakog mjeseca uplati IZBUŠ-u, a oko 25. u mjesecu IZBUŠ isplaćuje sredstva džematima.
18. Postoji li Pravilnik o članarini i gdje se može naći?
Pravilnik o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama kojim se regulišu prava i obaveze člana može se naći na stanici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu.
19. Ostvaruju li se sva prava regulirana Pravilnikom o jedinstvenoj članarini i vjerskim uslugama s danom potpisivanja pristupnice?
Pravo na privilegije predviđene pomenutim Pravilnikom se stiče onog dana kada se počne sa plaćanjem članarine i ostvaruju se sve dok se plaća članarina.
20. Koliko dugo važi potpisana pristupnica/saglasnost?
Jednom potpisana pristupnica/saglasnost važi sve dok se ne zatraži ispisivanje iz članstva.
21. Kako se jednom data saglasnost poništava tj. kako se može prekinuti članstvo?
Da bi se prekinulo članstvo mora se popuniti ispisnica koju možete naći na internet stranici IZBUŠ www.izb.se ili u matičnom džematu. Ispisnicu ili obavijest o istupanju iz članstva treba poslati na adresu Sekretarijata ili predati u matični džemat.

22. Prestaje li plaćanje članarine sa danom potpisivanja ispisnice?
Ne. Članovi čija ispisnica stigne u Sekretarijat između 01.11. i 31.10. prestaju plaćati članarinu 01. janura naredne godine. Naprimjer ako je je istupnica stigla u Sekretarijat 31.10.2017. god. članarina se prestaje plaćati od 01.01.2018.g., a ukoliko je ispisnica stigla 01.11.2017. članarina se prestaje plaćati 01.01.2019. g. Tek po prestanku plaćanja članarine gube se sva prava.
23. Da li će u deklaraciji stajati podatak o tome koliko se odbilo na ime članarine?
Da.
24. Šta se treba uraditi prilikom preseljenja/promjene mjesta boravka?
Obavezno je obavijestiti Sekretarijat IZBUŠ o promjeni adrese i pripadnosti džematu. Članarina se uplaćuje džematu koji ste izabrali prilikom potpisivanja pristupnice sve dok Sekretarijat ne obavijestite o promjeni džemata.
25. Šta se dešava sa članarinom ako se promjeni džemat?
Raspodjela članarine po džematima za narednu godinu se vrši na osnovu evidencije sačinjene zaključno sa 31. oktobrom. Sve promjene nastale od 01.11. do 31.10 naredne godine važe od 01. januara naredne kalendarske godine. Dakle, članarina pripada starom džematu sve dok promjena ne stupi na snagu a primjenjuje se isto pravilo kao kod pristupanja i istupanja iz članstva.
26. Šta je "begravningsavgift"?
Begravningsavgift je vrsta poreza namijenjena za održavanje groblja. Begravningsavgift plaća svaki pojedinac nastanjen u Švedskoj i to nema nikakve veze sa članstvom u IZBUŠ-u.
27. Moram li obavijestiti mog poslodavca da bi mi počeo odbijati članarinu?
Ne. Obaveza poslodavca je da početkom godine za svoje zaposlene od Skatteverketa zatraži "skatetabelu". Ukoliko sumnjate da poslodavac nije to uradio možete kod Skatteverketa poručiti skattetabelu i istu predati poslodavcu. Inače, u skatetabeli ne stoji podatak o tome da li se putem skata plaća članarina vjerskoj zajednici, nego samo visina poreske stope.
28. Da li poslodavac zna da sam ja član Islamske zajednice preko poreza?
NE. Poslodavcu predajete skattetabell u kojoj nema podataka o članstvu u vjerskim zajednicama nego samo visina poreske stope.

Zašto biti član Islamske zajednice Västerås?

Biti član Islamske zajednice je vjerska i moralna dužnost svakog muslimana. Svojim članstvom postajete dio zajednice. Postajete jedna od karika lanca koji predstavlja Islamska Zajednica Bošnjaka u Švedskoj.
Samo organiziranim i dobro uređenim sistemom rada možemo očekivati očuvanje vjerskog i kulturnog identiteta zajednice-džemata. Zato, svi moramo učiniti dodatne napore kako bi rad naših kulturnih, nacionalnih i vjerskih institucija, među kojima je Islamska zajednica, bio kvalitetan i plodotvoran.
Članarina je, već desetinama godina, osnovni prihod Islamske zajednice i bitan preduvjet njenog uspješnog djelovanja. To je naša investicija i za dunjaluk i za ahiret. To je jedan od garanata da neće doći do slabljenja šehadeta i naše vitalne snage, da neće utihnuti ezani, da se mektebska vrata neće početi zatvarati, da neće početi gasnuti radost ramazana i teravija.
Svrha i suština postojanja džemata je da pomogne našim ljudima da ovdje u tuđini sačuvaju svoju vjeru, kulturu, jezik, običaje i tradiciju. Vjerska je dužnost - farz muslimanima da u mjestu svog stalnog boravka sebi organiziraju džemat. U sredini i uslovima našeg života džemat može postojati i raditi isključivo zahvaljujući članarini i dobrovoljnim prilozima naših džematlija. To su ustvari i jedini finansijski prihodi bez kojih džemat ne bi mogao opstati.
Muslimani su dužni biti članovi Islamske zajednice-džemata u mjestima svog stalnog boravka, tj. tamo gdje su stalno nastanjeni i gdje provode veći dio svoga života. Ovo je stav islama a ujedno je i odluka RIJASETA IZ-e u BiH, a napominjemo je zbog zloupotrebe pojedinaca koji govore da su članovi u svom džematu u BiH ili Sandžaku i da ovdje, gdje stalno žive neće da budu. Takav postupak nije logičan i nema veze sa islamom a protivi se i odluci RIJASETA, najvišeg organa Islamske zajednice u BiH.
Članovi Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj koji plaćaju članarinu u svojim džematima imaju ista prava kao i članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stoga, ako živite u Västeråsu ili nekom drugom mjestu koje gravitira na ovom području, a niste još postali član Islamske zajednice, mi vas pozivamo da to učinite što prije. Tim činom ćete pomoći naš rad a istovremeno sebe i svoju porodicu pridružiti u okrilje naše vjere Islama.
Iako Islamska zajednica Västerås posljednjih godina bilježi blagi rast broja članova, to nije dovoljno za njeno nesmetano funkcioniranje i uspješno suočavanje s nadolazećim izazovima.
Bili smo prinuđeni da u Pravilnik o članarini uvedemo odredbu prema kojoj se, za osobu koja nije član Islamske zajednice, u slučaju potrebe za korištenjem vjerskh usluga (smrtni slučaj i drugo), retroaktivno mora uplatiti novčani iznos u visini 10500kr. Jer, nije pravedno da u istom položaju budu oni koji su čitav život uz Zajednicu i oni koji se Islamske zajednice sjete tek kada im ona zatreba.

Vakuf fond

Vakuf fond je pokrenut na redovnoj Godišnjoj Skupštini Islamske zajednice Västerås održanoj, 06.04.2019. god. u Västeråsu sa idejom da se radi na pripremi i realizaciji obezbjeđivanja vlastitog prostora za potrebe Bošnjacke islamske zajednice Västerås. Veoma je važno razmisliti te razumjeti podatak da smo za ovo vrijeme od 25 godina na ime kirije za iznajmljeni prostor već uplatili iznos od ca. 3.000.000:- kr (tri miliona kruna). I pored toga svakog momenta moguće je da dobijemo zahtjev od vlasnika za povećanjem kirije ili da iz određenih razloga moramo iseliti iz iznajmljenog objekta. Pokretanje ove akcije ima za cilj da se obezbjede značajnija novčana sredstva koja bi mogla garantovati poduzimanje konkretne aktivnosti radi iznalaženja rješenja za vlastiti prostor. Radi toga se očekuje ozbiljniji pristup i shvatanje svakog pojedinca za opravdanost i konkretnu potporu za pristupanje ostvarenju ovakve ideje. U ovisnosti koliku spremnost pokažu svi zainteresovani da u ovoj akciji od svojih sredstava izdvoje prilog za ovaj hair “VAKUF FOND“ odrediće mogućnost djelovanja na realizaciji jedne od tri varijante:

1. Izgradnja objekta-džamije

Poduzele bi se aktivnosti na pripremi izgradnje novog objekta što podrazumijeva prije svega iznalaženje i kupovinu zemljišta. Zatim bi se prišlo izradi projektne dokumentacije i otpočinjanje izgradnje povoljnog objekta. Taj projekat bi imao dugotrajan karakter jer zahtijeva velika novčana sredstva, veliki džemat i spremnost velikog kruga članova da se aktivno uključe u te aktivnosti. Kod ovakvog opredjeljenja mora se računati i sa velikim troškovima koji dolaze pri otpočinjanju korištenja takvog objekta.

2. Kupovina adekvatnog objekta

Druga varijanta bi bila stupiti u kontakt sa agencijama (mäklare) te se angažovati na iznalaženju pogodnog objekta koji se može pronaći na tržištu ponuda za prodaju. U ovisnosti od stanja objekta izvršiti projektovanje rekonstrukcije istog objekta koji bi se prilagodio našim potrebama. Ova varijanta za naš džemat bi bila optimalna i dosta realna jer omogućava da se dosta brže, jeftinije i jednostavnije dođe do realizacije solidnig objekta. Pored toga takav objekat bi takođe predstavljao i zavidan kapital za druge generacije čija bi vrijednost mogla obezbjediti ulazak u neku novu investiciju ako se za to ukaže potreba i mogućnost.

3. Obezbjeđivanje sredstava za buduće nadolazeće generacije

Ukoliko se pokaže da pomenuta akcija ne bude donijela dovoljno sredstava ni za jednu od ove dvije navedene varijante ipak bi se nešto uradilo. Ova generacija bi mogla reći da je prikupila za “Vakuf Fond” određena novcana sredstva koja su solidna osnova budućoj generaciji da može nastaviti ovu započetu ideju. Ne bi bila isključena mogućnost iznenadne ponude povoljnog objekta kako to obično i biva u životu svakog od nas. Sigurno je da i ova generacija ne bi propustila takvu povoljnu priliku. U ponovnom pokušaju i novom akcijom bilo bi mnogo lakše doci do realizacije iste ako se u fondu nalaze već prikupljena značajna sredstva čime bi se olakšala kupovina takvog objekta a jedinstvena prilika nebi bila propuštena. Bujrum, uključite se i vi u ovu hairli akciju.
Izvršni odbor BIZ Västerås

Adresa